Geschiedenis Stichting MAN

De stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is ontstaan uit de wens van de atletiekvereniging Iphitos om een eigen baan te realiseren. Al geruime tijd was de atletiekvereniging Iphitos bezig plannen uit te werken voor de realisatie van een volwaardige trainingsaccommodatie.

In 2003 heeft Iphitos overeenstemming bereikt met de IJsclub Losser ten aanzien van een gezamenlijke accommodatie. Zeer belangrijk hierin is dat Iphitos en de IJsclub als gelijkwaardige partners met elkaar willen omgaan, de besturen van beide verenigingen stonden vierkant achter de plannen. De stichting MAN is na een aantal jaren van overleg opgericht in 2007 en was vanaf dat moment de kartrekker voor realisatie van een accommodatie.

Na vele jaren van overleg met de Gemeente Losser en in een later stadium met de voetbalverenigingen AJC en KVV is uiteindelijk het oorspronkelijke plan, een accommodatie aan de Nitertweg, omgebogen naar een accommodatie op de sportvelden van de voetbalverenigingen. De buitenaccommodatie is gerealiseerd in 2010 en daarna is de stichting begonnen met plannen voor een binnenaccomodatie.

Tijdens het plannen maken voor deze binnenaccommodatie is Judo Losser een partner geworden in de stichting, aangezien zij op zoek waren naar een eigen accommodatie. Het toetreden van Judo Losser paste perfect in de doelstellingen van de Stichting MAN. Het clubgebouw is gerealiseerd in 2018 en eind van dat jaar is deze ook officieel in gebruik genomen.

IJsclub Losser is een vereniging voor schaatsers en skeeleraars/ inline-skaters van jong en oud op zowel wedstrijd- als recreatief niveau. De vereniging is opgericht in 1979 en uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 180 leden.Sinds december 2011 heeft IJsclub Losser in een samenwerkingsverband met atletiekvereniging Iphitos de beschikking over een gecombineerde schaats-, skeeler- en atletiekbaan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

De atletiekvereniging Iphitos bestaat al sinds 1982 en bestond eerst alleen uit baanatleten en atletes. De loopgroep binnen Iphitos is in 1995 op initiatief van enkele enthousiaste hardlopers in het leven geroepen. Al spoedig bleek dat er daardoor in Losser veel mensen in hun behoefte werden voorzien, want het ledenaantal groeide vanaf het begin gestaag door.

Sinds de samenwerking met de IJsclub Losser is er een accommodatie gerealiseerd waar alle atletiekonderdelen beoefend kunnen worden.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

Judo Losser is opgericht in 1959. De start was in cafe Centraal maar al snel werd de tatami in Ons Gebouw uitgelegd voor wekelijkse trainingen.
Bij de bouw van sporthal De Fakkel verhuisde de club naar een prima onderkomen aan de Gronausestraat in Losser.

De wens van een eigen dojo met een vaste mat werd in 2018 gerealiseerd door de samenwerking met stichting Man, Iphithos en de IJsclub Losser.
Judo Losser verzorgd technische lessen die gericht zijn op Plezier, Kracht en Respect voor alle leeftijden, man of vrouw. Honderdtwintig judoka´s gaan wekelijks 1 tot 3 keer de tatami op om zich voor te bereiden op het behalen van een hogere graduatie. Judo Losser biedt voor starters (berengroep) en kinderen met ASS-problematiek speciaal doelgroepjudo aan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

error: Content is protected !!