Uitlotingslijst obligatielening januari 2022

Op 17 januari 2022 is de vierde uitloting verricht inzake de door Stichting MAN
uitgegeven obligatie lening.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van MAN is door Wim Delmte en Frans Wijlens,
beide leden van a.v. Iphitos, de trekking verricht.
Uit de grote schaal met nog 17 resterende nummers, werd het nummer 18 getrokken.
Een fraaie foto hiervan is bijgevoegd.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 18, 38,
58, 78, 98, 118 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,-
Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,
hierover geïnformeerd.
De obligatie moet ingeleverd worden bij de penningmeester van Stichting MAN,
M.H.G. Hesselink, Hogeweg 139, 7582 CC Losser.

Conform het reglement vervalt na 31-12-2022 het recht op restitutie van het
aankoopbedrag van ondervermelde obligaties.

In januari 2023 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal
de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van de nummers 4, 6, 18 en 19.
Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van IJsclub Losser.

De laatste uitloting vindt plaats in januari 2038.

Obligatie nummers:

18 318 618
38 338 638
58 358 658
78 378 678
98 398 698
118 418 718
138 438 738
158 458 758
178 478 778
198 498 798
218 518 818
238 538 838
258 558 858
278 578 878
298 598 898

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting MAN
Marcel Hesselink
penningmeester

 

Geschiedenis Stichting MAN

De stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is ontstaan uit de wens van de atletiekvereniging Iphitos om een eigen baan te realiseren. Al geruime tijd was de atletiekvereniging Iphitos bezig plannen uit te werken voor de realisatie van een volwaardige trainingsaccommodatie.

In 2003 heeft Iphitos overeenstemming bereikt met de IJsclub Losser ten aanzien van een gezamenlijke accommodatie. Zeer belangrijk hierin is dat Iphitos en de IJsclub als gelijkwaardige partners met elkaar willen omgaan, de besturen van beide verenigingen stonden vierkant achter de plannen. De stichting MAN is na een aantal jaren van overleg opgericht in 2007 en was vanaf dat moment de kartrekker voor realisatie van een accommodatie.

Na vele jaren van overleg met de Gemeente Losser en in een later stadium met de voetbalverenigingen AJC en KVV is uiteindelijk het oorspronkelijke plan, een accommodatie aan de Nitertweg, omgebogen naar een accommodatie op de sportvelden van de voetbalverenigingen. De buitenaccommodatie is gerealiseerd in 2010 en daarna is de stichting begonnen met plannen voor een binnenaccomodatie.

Tijdens het plannen maken voor deze binnenaccommodatie is Judo Losser een partner geworden in de stichting, aangezien zij op zoek waren naar een eigen accommodatie. Het toetreden van Judo Losser paste perfect in de doelstellingen van de Stichting MAN. Het clubgebouw is gerealiseerd in 2018 en eind van dat jaar is deze ook officieel in gebruik genomen.

IJsclub Losser is een vereniging voor schaatsers en skeeleraars/ inline-skaters van jong en oud op zowel wedstrijd- als recreatief niveau. De vereniging is opgericht in 1979 en uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 180 leden.Sinds december 2011 heeft IJsclub Losser in een samenwerkingsverband met atletiekvereniging Iphitos de beschikking over een gecombineerde schaats-, skeeler- en atletiekbaan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

De atletiekvereniging Iphitos bestaat al sinds 1982 en bestond eerst alleen uit baanatleten en atletes. De loopgroep binnen Iphitos is in 1995 op initiatief van enkele enthousiaste hardlopers in het leven geroepen. Al spoedig bleek dat er daardoor in Losser veel mensen in hun behoefte werden voorzien, want het ledenaantal groeide vanaf het begin gestaag door.

Sinds de samenwerking met de IJsclub Losser is er een accommodatie gerealiseerd waar alle atletiekonderdelen beoefend kunnen worden.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

Judo Losser is opgericht in 1959. De start was in cafe Centraal maar al snel werd de tatami in Ons Gebouw uitgelegd voor wekelijkse trainingen.
Bij de bouw van sporthal De Fakkel verhuisde de club naar een prima onderkomen aan de Gronausestraat in Losser.

De wens van een eigen dojo met een vaste mat werd in 2018 gerealiseerd door de samenwerking met stichting Man, Iphithos en de IJsclub Losser.
Judo Losser verzorgd technische lessen die gericht zijn op Plezier, Kracht en Respect voor alle leeftijden, man of vrouw. Honderdtwintig judoka´s gaan wekelijks 1 tot 3 keer de tatami op om zich voor te bereiden op het behalen van een hogere graduatie. Judo Losser biedt voor starters (berengroep) en kinderen met ASS-problematiek speciaal doelgroepjudo aan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

error: Content is protected !!