Uitlotingslijst obligatielening januari 2021

Op 11 januari 2021 is de derde uitloting verricht inzake de door Stichting MAN
uitgegeven obligatie lening.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van MAN is door Saskia Scheffer en
Sjoerd Manders, beide leden van de Judo Losser, de trekking verricht.
Uit de grote schaal werd het nummer 4 getrokken.
Een fraaie foto hiervan is bijgevoegd.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 4, 24,
44, 64, 84, 104 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,-
Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,
hierover geïnformeerd.
De obligatie moet ingeleverd worden bij de penningmeester van Stichting MAN,
M.H.G. Hesselink, Hogeweg 139, 7582 CC Losser.

Conform het reglement vervalt na 31-12-2021 het recht op restitutie van het
aankoopbedrag van onder vermelde obligaties.

In januari 2022 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal
de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van nummers 6, 19 en 4.
Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van a.v. Iphitos.

Obligatie nummers:

4    304   604
24   324   624
44   344   644
64   364   664
84   384   684
104   404   704
124   424   724
144   444   744
164   464   764
184   484   784
204   504   
224   524   
244   544   
264   564   
284   584   

Namens het bestuur van Stichting MAN
Marcel Hesselink
penningmeester

Geschiedenis Stichting MAN

De stichting MAN (Multifunctionele Accommodatie Nilantspad) is ontstaan uit de wens van de atletiekvereniging Iphitos om een eigen baan te realiseren. Al geruime tijd was de atletiekvereniging Iphitos bezig plannen uit te werken voor de realisatie van een volwaardige trainingsaccommodatie.

In 2003 heeft Iphitos overeenstemming bereikt met de IJsclub Losser ten aanzien van een gezamenlijke accommodatie. Zeer belangrijk hierin is dat Iphitos en de IJsclub als gelijkwaardige partners met elkaar willen omgaan, de besturen van beide verenigingen stonden vierkant achter de plannen. De stichting MAN is na een aantal jaren van overleg opgericht in 2007 en was vanaf dat moment de kartrekker voor realisatie van een accommodatie.

Na vele jaren van overleg met de Gemeente Losser en in een later stadium met de voetbalverenigingen AJC en KVV is uiteindelijk het oorspronkelijke plan, een accommodatie aan de Nitertweg, omgebogen naar een accommodatie op de sportvelden van de voetbalverenigingen. De buitenaccommodatie is gerealiseerd in 2010 en daarna is de stichting begonnen met plannen voor een binnenaccomodatie.

Tijdens het plannen maken voor deze binnenaccommodatie is Judo Losser een partner geworden in de stichting, aangezien zij op zoek waren naar een eigen accommodatie. Het toetreden van Judo Losser paste perfect in de doelstellingen van de Stichting MAN. Het clubgebouw is gerealiseerd in 2018 en eind van dat jaar is deze ook officieel in gebruik genomen.

IJsclub Losser is een vereniging voor schaatsers en skeeleraars/ inline-skaters van jong en oud op zowel wedstrijd- als recreatief niveau. De vereniging is opgericht in 1979 en uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 180 leden.Sinds december 2011 heeft IJsclub Losser in een samenwerkingsverband met atletiekvereniging Iphitos de beschikking over een gecombineerde schaats-, skeeler- en atletiekbaan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

De atletiekvereniging Iphitos bestaat al sinds 1982 en bestond eerst alleen uit baanatleten en atletes. De loopgroep binnen Iphitos is in 1995 op initiatief van enkele enthousiaste hardlopers in het leven geroepen. Al spoedig bleek dat er daardoor in Losser veel mensen in hun behoefte werden voorzien, want het ledenaantal groeide vanaf het begin gestaag door.

Sinds de samenwerking met de IJsclub Losser is er een accommodatie gerealiseerd waar alle atletiekonderdelen beoefend kunnen worden.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

Judo Losser is opgericht in 1959. De start was in cafe Centraal maar al snel werd de tatami in Ons Gebouw uitgelegd voor wekelijkse trainingen.
Bij de bouw van sporthal De Fakkel verhuisde de club naar een prima onderkomen aan de Gronausestraat in Losser.

De wens van een eigen dojo met een vaste mat werd in 2018 gerealiseerd door de samenwerking met stichting Man, Iphithos en de IJsclub Losser.
Judo Losser verzorgd technische lessen die gericht zijn op Plezier, Kracht en Respect voor alle leeftijden, man of vrouw. Honderdtwintig judoka´s gaan wekelijks 1 tot 3 keer de tatami op om zich voor te bereiden op het behalen van een hogere graduatie. Judo Losser biedt voor starters (berengroep) en kinderen met ASS-problematiek speciaal doelgroepjudo aan.

Klik op het logo om naar de site te gaan.

error: Content is protected !!